Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest firma NBPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 249, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000882660, NIP:9820384518;

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleceń, zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Państwem a Administratorem, w trakcie składania Państwu ofert w ramach naszej współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.;

3) odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy firmy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych osobowych, Administratorzy przetwarzający Państwa dane osobowe w oparciu o zawarte z nami umowy powierzenia oraz w szczególnych przypadkach Kancelaria Prawna;

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych – zawarcia/wykonania umowy oraz wywiązania się z obowiązków rozliczeniowych, a także prawidłowego wykonania obowiązków rachunkowo-podatkowych przez NBPRO Sp. z o.o., a w przypadku nienależytego wywiązania się z umowy do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z Ustawą Kodeks Cywilny;

5) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne dla realizacji łączącej nas współpracy;

8) Państwa dane przetwarzane będą w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będą w pewnym stopniu przetwarzane na zasobach komputerowych, ale nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

9) Uprzejmie informujemy, że wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, będą w siedzibie firmy w formie pisemnego wniosku.