Chcesz zostać kierowcą aplikacji Bolt Uber FreeNow w Łodzi, ale byłeś karany? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od rodzaju wykroczenia jakie zostało popełnione.

Nie ulega wątpliwości, że kierowca taksówki musi cieszyć się zaufaniem społeczeństwa i posiadać licencję na przewóz osób w danej gminie. Aby otrzymać taką licencję, należy spełnić kilka warunków. Oczywiście, należy posiadać prawo jazdy kategorii B oraz cieszyć się dobrym zdrowiem, co należy potwierdzić poprzez przeprowadzenie badań medycznych i psychotechnicznych. Istotnym kryterium jest również niekaralność.

Jak wskazuje ustawą o transporcie drogowym, kierowca FreeNow Bolt Uber nie może być karany za pewne wykroczenia. Przestępstwa, przez które kandydata nie ma możliwości uzyskania licencji, to:

  • przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
  • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwa umyślne przeciwko ważności dokumentów,
  • przestępstwa umyślne przeciwko mieniu,
  • przestępstwa umyślne przeciwko ochronie środowiska,

Jeśli osoba ubiegająca się o licencję na taksówkę była skazana za przestępstwa spoza wymienionych powyżej kategorii, nie ma przeszkód, aby wystąpiła o licencję. Niemniej jednak, osoby, które otrzymały prawomocny wyrok za przestępstwo z wymienionego zakresu, niekoniecznie są automatycznie dyskwalifikowane. Istnieje instytucja prawa karnego, zwana zatarciem skazania, która sprawia, że popełnione przestępstwo uznaje się za nieistniejące po upływie pewnego czasu.

Polskie prawo zapewnia szerokie możliwości zatarcia skazania. Na przykład, jeśli kara pozbawienia wolności nie przekracza 3 lat, na wniosek skazanego, sąd może zarządzić zatarcie po upływie 5 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia kary. Szczegółowe wytyczne dotyczące zatarcia skazania można znaleźć w artykule 107 Kodeksu Karnego.

Warto jednak zaznaczyć, że przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w szczególności w przypadku, gdy ofiarami były osoby małoletnie poniżej 15 roku życia, nie podlegają zatarciu skazania, jeśli wyrok został wykonany bez zawieszenia kary.

Z powyższego wynika, że kierowca aplikacji Uber Bolt FreeNow nie musi mieć czystej kartoteki w Krajowym Rejestrze Karnym, pod warunkiem, że skazanie dotyczy przestępstw spoza kilku określonych kategorii. Warto jednak sprawdzić, czy wyrok narusza przepisy ustawy o transporcie drogowym.

Zostań kierowcą i zacznij zarabiać na własnych warunkach

Dołącz do nas już dziś
pierwszy miesiąc
GRATIS
za rozliczenie wszystkich aplikacji

Zarobki Uber

Zostań kierowcą i zacznij zarabiać

na własnych warunkach